Kolín, ul. Jateční 710-6

Předmět díla:

  • zateplení střechy
  • hydroizolace folie z mPVC
  • zaizolování komínů
  • zateplení atiky
  • klempířské prvky
  • hromosvod

 

Fotodokumentace z průběhu výstavby:

© 1991 - 2018 UNITIP, spol. s r.o. | Unireal HK a.s.  | Pracovní smlouvy | Provoz zajišťuje IT Partner