Zelená úsporám

Výše podpory pro bytové domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.
Na žadatele - právnické osoby a fyzické osoby podnikající - se navíc vztahují pravidla
pro poskytování veřejné podpory, tyto subjekty mohou žádat v režimu de minimis, Blokové výjimky nebo Dočasného rámce

Výši podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření naleznete vždy na konci výčtu podpory v jednotlivých oblastech.

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu v této výši:

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.

 

 

 Podporované opatření  Výše podpory
A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 30 kWh/m2
1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 55 kWh/m2
1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 30 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
 600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce

 

 

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění 15 000 Kč/BD
A - Podpora na projekt resp. odborný dozor 2 000 Kč/byt. jednotka
(maximálně 5 % z výše
poskytnuté podpory
na investiční akci)

 

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových domů
splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby
stávajících bytových domů na energeticky pasivní standard.

 

 Podporované opatření  Výše podpory
B - BD v pasivním energetickém standardu 150 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce
.

 

B - Podpora na projekt BD 40 000 Kč

 

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících
neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina)
za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů
na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

 

Podporované opatření  Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu do novostaveb
25 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
24 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda bez invertoru do novostaveb

20 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s chladivem CO2

C.2 - Instalace tepelného čerpadla
vzduch - voda s chladivem CO2
23 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
17 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda  bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez invertoru do novostaveb

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s invertorem

15 000 Kč/byt

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce
.

 

 

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet
měrné potřeby tepla na vytápění
15 000 Kč/BD
C.1 / C.2 - Podpora na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření
15 000 Kč/BD

 

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů,
a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů
(pouze pro přípravu teplé vody)

Podporované opatření  Výše podpory
C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody 25 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a na kontrolu
správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce
.

 

C.3.1 - Podpora na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření
15 000 Kč

 

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů
(pro přípravu teplé vody a přitápění)

 

 Podporované opatření  Výše podpory
C.3.2 - Solární systémy
pro přípravu teplé vody a přitápění
35 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce
.

 

 

C.3.2 - Podpora na výpočet
měrné potřeby tepla
 
15 000 Kč
C.3.2 - Podpora na projekt 
a kontrolu správnosti provedení opatření
15 000 Kč

 

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede jednu z níže uvedených kombinací opatření
(např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program
Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí
na jednotlivá opatření.

 

 Kombinace opatření  Výše bonusu
A + C.1 50 000 Kč
A + C.3 50 000 Kč
B + C.3 50 000 Kč
C.2 + C.3.2 50 000 Kč

 

                                                                                                                            csende

© 1991 - 2024 UNITIP, spol. s r.o. | Unireal HK a.s.  | Pracovní smlouvy | Cookies zásady | Provoz zajišťuje IT Partner