Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

V posledních letech došlo k rozšíření působnosti firmy též v oblasti inženýrských sítí, především provádíme rekonstrukce stávajících vedení vodovodu, kanalizace a plynu, a to jak pro bytové, tak průmyslové stavby či budovy občanské vybavenosti.

 • nový kanalizační řad
 • kameninové potrubí DN 400
 • hloubka výkopu 4,5 m
 • bytový dům
 • rekonstrukce kanalizační přípojky
 • plastové potrubí DN 200
 • havarijní oprava
 • kanalizační přípojka
 • venkovní kanalizace DN 200
 • bytový dům
 • rekonstrukce kanalizační přípojky
 • plastové potrubí DN 200
 • havarijní oprava
 • kanalizační přípojka
 • kanalizace DN 200
 • bytový dům
 • výměna dešťového potrubí
 • DN 100

© 1991 - 2024 UNITIP, spol. s r.o. | Unireal HK a.s.  | Pracovní smlouvy | Cookies zásady | Provoz zajišťuje IT Partner