Elektro - aktuality
Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům za účast na výstavě Czech Raildays 2019 a za návštěvu našeho stánku. Těšíme se na další budoucí spolupráci. …
Firma Unitip, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na 20. ročník mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městs…
Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům za účast na výstavě Czech Raildays 2018 a za návštěvu našeho stánku. Těšíme se na další budoucí spolupráci. …
Firma Unitip, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na 19. ročník mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městs…
image/svg+xml
Jsme na trhu již 32 let 1991 - 2023
 • 50x50
 • 50x50
 • 50x50
 • 50x50
 • 50x50
 • 50x50
 • 50x50
 • 50x50
 • 50x50

Politika společnosti

Společnost Unitip s r.o. je stavební a obchodní firma, etablovaná na stavebním trhu od roku 1991. Jedná se o ryze českou firmu s celorepublikovou působností. V současné době tvoří dvě samostatné divize: stavební a velkoobchod s elektroinstalačním materiálem.

Cílem společnosti je především zabezpečit kvalitu služeb a dodávaných výrobků, plnění přání a požadavků zákazníků, minimalizace negativního vlivu na životní prostředí, dodržování požadavků zákonů a předpisů, dodržení technických a jakostních parametrů dodávaných služeb a produktů, udržení konkurenceschopných cen a trvalé zlepšování všech činností společnosti.

Společnost má zaveden, udržován a certifikován integrovaný systém řízení obsahující systém řízení kvality dle norem ISO řady 9001 a systém řízení environmentu dle norem ISO řady 14001.

Základem politiky společnosti je vize vrcholového vedení o soustavné dosahování strategických a ekonomických cílů a zlepšování integrovaného systému řízení. Politika je v souladu se záměry a cíli společnosti, s požadavky předpisů a norem členěna dle jednotlivých systémů:

Oblast řízení kvality:

 • znalost a plnění potřeb zákazníků, okamžitá reakce na jejich požadavky,
 • poskytování služeb v nejvyšší kvalitě, pozitivní přístup, spolehlivost a serióznost,
 • dosahování úspěchu na základě chování každého člena společnosti,
 • prohlubování systému vzdělávání zaměstnanců, vysoká profesionalita a odbornost,
 • neustálé zlepšování všech procesů a účinnosti systému kvality na základě připomínek, nápravných a preventivních opatření,
 • důsledné plnění právních a jiných požadavků, vztahujících se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádění hodnocení souladu s právními předpisy, pečlivý výběr a hodnocení dodavatelů materiálů, výrobků i služeb pro zabezpečení vysoké kvality produkce společnosti.

Oblast řízení environmentálního managementu:

 • veškeré práce společnosti je nutno realizovat tak, aby byl negativní vliv na životní prostředí minimalizován a dopady byly pokud možno pozitivní , budou plněny požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým organizace podléhá; o dodržování požadavků budou důsledně vedeny záznamy a podávány důkazy, včetně hodnocení souladu s jednotlivými požadavky,
 • neustálého zlepšování a prevence znečišťování, minimalizace vzniku významných environmentálních aspektů a dopadů na životní prostředí,
 • veškeré procesy a činnosti je nezbytně nutné plánovat a řídit tak, aby bylo v co nejvyšší možné míře předcházeno vzniku odpadů a i ten se snažit účelně a efektivně, pokud to dané podmínky dovolí, v co nejvyšší míře recyklovat,
 • jakýkoliv vzniklý odpad co nejefektivněji třídit a řádně s ním nakládat,
 • zapojení dodavatelů do systému řízení ochrany životního prostředí a jejich důsledném informování o všech povinnostech, které pro ně v rámci spolupráce se společností vyplývají.

V Hradci Králové dne 05.03.2020
Zdeněk Hrnčál
jednatel společnosti v. r.

© 1991 - 2023 UNITIP, spol. s r.o. | Unireal HK a.s.  | Pracovní smlouvy | Cookies zásady | Provoz zajišťuje IT Partner